Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Θέματα ομαδικής συνέντευξης (ΣΣΑΣ - ΣΙ)

Να αναφέρετε την γνώμη σας για τα παρακάτω θέματα :


1)Χρήματα για το διάστημα ή για τα παιδιά του τρίτου κόσμου;


2)Επαγγελματικός ή ερασιτεχνικός αθλητισμός;


3)Σάτιρα χωρίς όρια ή σάτιρα με λογοκρισία;


4)Ιδιωτικά ή κρατικά πανεπιστήμια;


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Παράρτημα Ε στην προκήρυξη 2010 - Συνοδεύει την αίτηση -δήλωση)

Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)

Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή σου θα βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη ταλαιπωρία και περιττά έξοδα:

Ειδικότερα:

1. Οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα σε παραπέμψει η αρμόδια Υπηρεσία και όχι από ιδιώτες ιατρούς.

2. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης, θα πρέπει να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη μικροβιολογική εξέταση θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:

α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.

β. Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.

Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίζεται στην Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.

3. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του εξεταστή ιατρού.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών των γιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.

5. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης θα το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία θα φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το ατομικό δελτίο υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την αστυνομική σου ταυτότητα.
Αν έχεις προβλήματα όρασης θα πρέπει να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

6. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις ημέρες.
Η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας.
Για τους υποψηφίους της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», που θα διαγωνισθούν το μήνα Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων θα εκδοθεί έγκαιρα για την ενημέρωσή τους.

Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να μεταβείς, χωρίς καμία ειδοποίηση, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, αμέσως μόλις τελειώσεις με τις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν αμέσως μετά το πέρας αυτών και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη ημέρα λειτουργίας των Επιτροπών.

7. Αν είσαι υποψήφιος και των Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), δεν υποχρεούσαι να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις.
Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι κρίθηκες ικανός, θεωρούμενος αυτοδικαίως ικανός και για τις Αστυνομικές Σχολές.

Τη βεβαίωση, που θα πάρεις από τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), αμέσως μετά την παραλαβή της από τη Στρατιωτική Σχολή, γιατί η μη προσκόμισή της εγκαίρως θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου στον πίνακα των ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος για τις Αστυνομικές Σχολές.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού στο οποίο δεν εδρεύει Αστυνομική Διεύθυνση, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα.

8. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον πίνακα νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων.

9. Επίσης πρέπει να γνωρίζεις ότι εντός των Αστυνομικών Σχολών, κάθε εξάμηνο αλλά και εκτάκτως θα υποβάλλεσαι σε ιατρική εξέταση για την συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής σου κατάστασης. Στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

10. Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και επιμόρφωσή σου θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

11. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον αρμόδιο Αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σου.

Καλή επιτυχία.

Προσόντα Αξιωματικών

Τα προσόντα των Αξιωματικών που είναι απαραίτητα για την τελική επιλογή τους, αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων (16 PF) είναι:

1)Ηγετική επιβολή

2)Μαχητική ικανότητα

3)Σταθερότητα χαρακτήρα

4)Θάρρος

5)Ενθουσιασμός

6)Αισιοδοξία

7)Σωματική αντοχή

8)Ισχυρή θέληση

9)Επιμονή

10)Υπομονή

11)Προσαρμογή στη στρατιωτική ζωή

12)Ανεπτυγμένη αντίληψη και κρίση

13)Καλή ταχύτητα σκέψεως

14)Καλή ταχύτητα φαντασίας

15)Πρωτοβουλία

16)Αποφασιστικότητα

17)Σταθερές αρχές

18)Εξαιρετικές ικανότητες με τις οποίες επιβάλλεται

19)Πλούσιο συναίσθημα φιλαλληλίας

20)Όχι δύστροπος χαρακτήρας

Συμβουλές για την ατομική συνέντευξη σε Ε.Σ και ΕΛ.ΑΣ

Πριν τη συνέντευξη

Αν και δεν υπάρχουν συνταγές για τη συμπεριφορά και τις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσετε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εντούτοις, υπάρχουν κάποια βήματα και ορισμένες τεχνικές, η γνώση των οποίων θα σας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην προσπάθειά σας. Το μυστικό για μια πετυχημένη συνέντευξη είναι η προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή απαιτεί δουλειά για να γνωρίσετε τον εαυτό σας, τα θετικά και τα αρνητικά σας στοιχεία.


Φροντίστε την εμφάνισή σας

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εμφάνισή σας για την παρουσίαση σας στη συνέντευξη. Αποφύγετε οτιδήποτε εξεζητημένο και φροντίσετε να έχετε ντύσιμο κατάλληλο για το περιβάλλον εργασίας.


Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

Τα ΝΑΙ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης :

Ντυθείτε επαγγελματικά και φροντισμένα. Μια φροντισμένη εμφάνιση, ανάλογη του περιβάλλοντος η οποία δημιουργεί μια καλή πρώτη εντύπωση και προδιαθέτει θετικά τον υπεύθυνο της συνέντευξης.

Καθίστε αφού πρώτα σας προσφερθεί μία θέση. Καθίστε άνετα και προσέξτε τη στάση του σώματος σας αποφεύγοντας αδέξιες κινήσεις και εξεζητημένους τρόπους. Κάθισμα με το σώμα ελαφρά γερμένο προς τα μπρος θεωρείται το πιο κατάλληλο και υποδηλώνει ενεργητικότητα και ενδιαφέρον.

Δείξτε ενθουσιασμό και σοβαρότητα. Είναι σημαντικό να είστε χαμογελαστοί και να διατηρείτε οπτική επαφή με το συνομιλητή σας.

Φροντίστε με τις απαντήσεις σας να αναδείξετε τα προσόντα και τις δεξιότητες σας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συγκεκριμένη σχολή.

Προσέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να εκφράζεστε σωστά, χωρίς γλωσσικά λάθη.

Πριν αποχωρήσετε από το χώρο της συνέντευξης, μη ξεχάσετε να ευχαριστήσετε τον υπεύθυνο της συνέντευξης για την ευκαιρία της συνάντησης αλλά και να ρωτήσετε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία επιλογής.


Τα ΟΧΙ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

Μην απαντάτε μονολεκτικά στις ερωτήσεις του υπεύθυνου της συνέντευξης. Εξηγήστε την απάντηση σας δίνοντας παραδείγματα.

Αποφύγετε να πείτε ψέματα που μπορούν εύκολα να αποκαλυφθούν. Αν δε θέλετε να πείτε την αλήθεια στο συγκεκριμένο θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση προτιμήστε να το αποφύγετε διακριτικά.

Αποφύγετε τη φλυαρία.

Αποφύγετε την κριτική και να δείχνετε επιφυλακτικότητα, καχυποψία ή προκατάληψη.

Μη δείχνετε δυσφορία ή δυσανασχέτηση, αν για παράδειγμα δε σας αρέσει ο τρόπος που διεξάγεται η συνέντευξη, απορία ή ειρωνεία αν δε συμφωνείτε με τις ιδέες του υπεύθυνου της συνέντευξης και βέβαια μη διαπληκτίζεστε ή λογομαχείτε για να αποδείξετε το ποιος έχει δίκιο.

Μη διακόπτετε το συνομιλητή σας.


Ποιες είναι οι συνήθεις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης και πώς μπορώ να απαντήσω.

Πριν απαντήσω σε μία ερώτηση πρέπει πάντα να σκέφτομαι την εταιρεία και τη θέση για την οποία ενδιαφέρομαι ώστε να απαντήσω αναλόγως. Φροντίζω ακόμα να είμαι συγκεκριμένος και σαφής στις απαντήσεις μου και υποδεικνύω τον τρόπο με τον οποίο τα προσόντα μου μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης εταιρείας. Επικεντρώνω την προσοχή των αξιολογητών στις επιτυχίες μου και φροντίζω να δίνω θετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση που θεωρώ ότι μία ερώτηση είναι ασαφής δεν διστάζω να ζητήσω διευκρινήσεις.


Πιθανές ερωτήσειςΥποδείξεις προς απάντηση
«Πείτε μου ορισμένα πράγματα για τον εαυτό σας»Είμαι συγκεκριμένος και σύντομος - δεν παρουσιάζω την ιστορία της ζωής μου.
«Μιλήστε μου για τα δυνατά σας σημεία»Αναφέρομαι σε αυτά που είναι σχετικά με τη θέση.
«Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αδύνατα σημεία σας;»Αναφέρομαι σε κάποια αδύνατα σημεία μου, που όμως δεν επηρεάζουν την απόδοση στην εργασία μου.
«Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5-10 χρόνια»Επικεντρώνω στα επαγγελματικά μου σχέδια κυρίως σε σχέση με την εν λόγω σχολή.
«Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι είστε κατάλληλος/η για τη σχολή;»Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο τα προσόντα μου ταιριάζουν στη θέση.
«Πώς θα περιγράφατε την ιδανική δουλειά;»Τα χαρακτηριστικά που θα δώσω θα πρέπει να ταιριάζουν σε αυτά της συγκεκριμένης εταιρείας και θέσης.
«Πόσο χρόνο εκπαίδευσης πιστεύετε ότι χρειάζεστε για να μπορέσετε να είστε παραγωγικός/ή;»Δείχνω με σιγουριά ότι έχω θέληση και μαθαίνω γρήγορα.
«Πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα για εσάς;»Δείχνω ισορροπημένη αντιμετώπιση - τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά και η ικανοποίηση από τη δουλειά εξίσου.
«Τι σας φάνηκε ενδιαφέρον σχετικά με την εταιρεία τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα;»Έχω ήδη μελετήσει πληροφορίες για την εταιρεία και είμαι προετοιμασμένος/η.
«Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματά σας μέχρι σήμερα;»Εάν και δεν έχω επαγγελματική εμπειρία ώστε να αναφέρω επαγγελματικά μου επιτεύγματα, παρουσιάζω τυχόν εξέχουσες επιδόσεις στο σχολείο, πιθανές συμμετοχές μου σε εθελοντικά προγράμματα, καθώς και ενδιαφέροντα hobbies με τα οποία ασχολούμαι.