Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Αυτή την εβδομάδα η προκήρυξη για την Πυροσβεστική


Προκηρύσσεται αυτή την εβδομάδα ο μεγάλος διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορά στην πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς θητείας.
Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από 3.600 συμβασιούχους και εθελοντές πυροσβέστες και οι 400 θέσεις από απλούς πολίτες, ηλικίας έως και 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία στο Σώμα.
Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, ενώ θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψήφιους πολίτες αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α΄) ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος (ν. 1951/1991, ΦΕΚ 84 Α΄) κ.ά. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των εποχικών πυροσβεστών ισχύουν τα ίδια κριτήρια, πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών.
Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψηφίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας "Ειδικός δασικής προστασίας". Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Ολοι οι υποψήφιοι απαιτείται να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006.


ΣΣΑΣ Οδηγίες για τους υποψηφίους 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ
 1. Στους συνημμένους πίνακες (ssas.gr), αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν δεκτά στη Στρ. Σχολή Αξκών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
 2. Στην προτελευταία στήλη των καταστάσεων αναγράφεται η ομάδα βάσει της οποίας θα προσκληθεί ο-η υποψήφιος-α και στην τελευταία στήλη αναγράφεται η ημερομηνία που καλείται αυτός να παρουσιασθεί στη Σχολή μας για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. Ώρα παρουσίασης των υποψηφίων στο χώρο εξετάσεων η 07:00 καθημερινά.
 3. Οι υποψήφιοι θα φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και την ταυτότητα υποψηφίου των Πανελλήνιων εξετάσεων.
 4. Οι υποψήφιοι-ες από την ημέρα παρουσιάσεως τους και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ακολουθούν το παρακάτω πρόγραμμα :
  α) 1η Ημέρα: ΤΠ (Τέστ προσωπικότητας – Γραπτή δοκιμασία ψυχομετρικών) στους χώρους της Σχολής
  β) 2η Ημέρα: ΣΥΝ (Συνέντευξη – Προφορική δοκιμασία ψυχομετρικών) στους χώρους της Σχολής

  γ) 3η Ημέρα: ΕΕ (Εργαστηριακές εξετάσεις) στο 424 ΓΣΝΕ
  δ) 4η Ημέρα: ΚΙ/ΑΣΥΕ (Κλινικοί Ιατροί-Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή) στο 424 ΓΣΝΕ
  ε) 5η Ημέρα: ΑΘΛ (Αθλητικά) ΚΟΛ (κολύμβηση) στο Καυταντζόγλειο Στάδιο και στο Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
 5. Όσοι υποψήφιοι-ες έχουν δηλώσει (σαν δεύτερη ή τρίτη κλπ. προτίμηση) ΣΙ/ Ιπτάμενοι μετά το πέρας των Π.Κ.Ε. της ΣΣΑΣ θα μεταβούν στην αντίστοιχη Σχολή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως(ΔΑΕ) στην 128 ΣΕΤΤΗ στο Καβούρι Αττικής για ειδικές εξετάσεις από 28/6/2011 έως 30/6/2011, όπως φαίνονται αναλυτικά στο πρόγραμμα των ΠΚΕ (εφόσον όμως κριθούν κατάλληλοι από τη ΣΣΑΣ στις αθλητικές – ψυχομετρικές – υγειονομικές εξετάσεις και στην κολύμβηση. Στην κολύμβηση θα εξετάζονται όσοι έχουν δηλώσει σαν δεύτερη ή τρίτη κλπ. κατά προτίμηση σχολές του ναυτικού (ΣΝΔ/ΜΑΧ, ΣΝΔ/ΜΗΧ, ΣΜΥΝ) και ΣΙ/Ιπτάμενοι και έχουν κριθεί κατάλληλοι στις αθλητικές δοκιμασίες.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η
ΟΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΗ Η’ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΗΝ ΣΙ/Ι (ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ / ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) ΚΑΙ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΘΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: (ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ) ΣΤΗΝ 128 ΣΕΤΤΗ (Καβούρι Αττικής Λητούς και Ακτής 1)
Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 717-742-718-743    ΤΡΙΤΗ 28/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.
Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 719-744                    ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.
Ø   ΟΜΑΔΕΣ: 720-745                    ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2011 ΩΡΑ 07:00 π.μ.
(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ)
(Nα έχουν μαζί τους αστυν. Ταυτότητα, ταυτότητα υποψηφίου ΥΠΕΠΘ, μολύβι, μπλε ή μαύρο στυλό και γομολάστιχα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η
ΟΣΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΗ Η ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΗΝ ΣΙ/Ι (ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ / ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) ή ΣΝΔ ή  ΣΜΥΝ
ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.NΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ: ΜΑΓΙΩ-ΠΕΤΣΕΤΑ-ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ-ΣΚΟΥΦΑΚΙ 

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Ερχεται τον Ιούνιο το νέο Τεστ Δεξιοτήτων

Την ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη θέσπιση παράβολου συμμετοχής (40 ευρώ) στο φετινό Τεστ Δεξιοτήτων, αναμένει το ΑΣΕΠ, προκειμένου να ξεκινήσει την κατάρτιση της σχετικής προκήρυξης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εργασίας», η προκήρυξη του νέου Τεστ θα εκδοθεί μέσα στον Ιούνιο, οι αιτήσεις των υποψηφίων θα είναι ηλεκτρονικές, ενώ η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το ΑΣΕΠ εξετάζει όλα τα σενάρια, ώστε τα μόρια που θα συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι του Τεστ να μετρήσουν στους κυλιόμενους πίνακες κατάταξης του νοσηλευτικού προσωπικού. Η πιο προσφιλής λύση, δεδομένου ότι η προκήρυξη της Υγείας θα προηγηθεί της διενέργειας του Τεστ, είναι να μετρήσει η βαθμολογία του Τεστ (έστω και ετεροχρονισμένα), πριν ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα των νοσηλευτών.

www.ethnos.gr 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Tests στοιχείων Γεωλογίας (Tests Δεξιοτήτων)

Tests στοιχείων Γεωλογίας                                                                                            

Tests στοιχείων Αστρονομίας (Tests Δεξιοτήτων)

Tests στοιχείων Αστρονομίας                                                                                            

Tests στοιχείων Βιολογίας (Test Δεξιοτήτων)

Tests στοιχείων Βιολογίας                                                                                            

Προβλήματα εξισώσεων με σύμβολα

Προβλήματα εξισώσεων με σύμβολα                                                                                            

Λογικοί Συλλογισμοί - Αναλυτικές Δεξιότητες 2

Λογικοί Συλλογισμοί - Αναλυτικές Δεξιότητες - Tests Κριτικής Ικανότητας 2                                                                                            

Λογικοί Συλλογισμοί - Αναλυτικές Δεξιότητες 1

Λογικοί Συλλογισμοί - Αναλυτικές Δεξιότητες - Tests Κριτικής Ικανότητας 1                                                                                            

Tests Συμπλήρωσης Κενού

Tests Συμπλήρωσης Κενού                                                                                            

Προβλήματα επί των συστημάτων αρίθμησης

Προβλήματα επί των συστημάτων αρίθμησης (με σύντομη μεθοδολογία)                                                                                            

Προβλήματα αποκρυπτογράφισης αριθμών και γραμμάτων

Προβλήματα αποκρυπτογράφισης αριθμών και γραμμάτων                                                                                            

Ο Γρίφος του Αϊνστάιν

Ο Γρίφος του Αϊνστάιν                                                                                            

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ειδικοί Φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.


Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος",  ετοιμάζεται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς στην ΕΛ.ΑΣ.

eidikoifrourri
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "Με ένστολο προσωπικό θα ενισχυθεί π Ελληνική Αστυνομία. Θα προσληφθούν 500 ειδικοί φρουροί με το σύστημα της μοριοδότησης που περιλαμβάνει επίσης αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Δρομολογείται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς. Πρέπει να σημειωθεί οτι το αρχικό αίτημα του Αρχηγείου αφορούσε 1.000 προσλήψεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιεύματος, αναμένεται να εγκριθούν οι μισές (500 θέσεις) από το υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE A' Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των ΕΠΑ.Σ. και των Σχολών ΟΑΕΔ, και από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Β' κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE Β' Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β' Κύκλου σπουδών μαθητείας του ΟΑΕΔ (TEE Β' Κύκλου ΟΑΕΔ), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Όσον αφορά τα προσόντα:
Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα: το γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου ή TEE (β' κύκλου), την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ στις Ενοπλες Δυνάμεις, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας , την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, αν είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή αν είναι γονείς ή τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
Σχετικά με τα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
-αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία,
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών απολυτηρίου Λυκείου,
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης,
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ,
-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου) στο οποίο να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.
Εξετάσεις και δοκιμασίες:
Οσοι συμπεριληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων θα κληθούν να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Οσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους".
Προτείνουμε τα βιβλία Τests Προσωπικότητας και Matrix Τests για τη σωστή προετοιμασία σας !

Πλησιάζει η προκήρυξη για τους Πυροσβέστες


Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", η πολυαναμενόμενη προκήρυξη για τις 4.000 θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι πολύ κοντά.
pyrosvestes
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "Από μέρα σε μέρα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουνίου. Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Στους τελικούς πίνακες κατάταξης θα προηγηθούν όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων, αυτή θα καλυφθεί από τη δεξαμενή των συμβασιούχων δασοπυροσβεστών, από εθελοντές πυροσβέστες και από νέους πολίτες. Ηδη ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος σύμφωνα με τον οποίο συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού στο Πυροσβεστικό Σώμα με την ονομασία πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης , οι οποίοι θα υποκαταστήσουν σταδιακά στα επόμενα χρόνια τους εποχικούς πυροσβέστες και θα είναι επιφορτισμένοι με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πυρασφάλεια και επικουρικά με την άσκηση λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι θέσεις θα καλυφθούν κατά 3.440 από συμβασιούχους πυροσβέστες και κατά 600 από εθελοντές πυροσβέστες και νέους πολίτες έως 29 ετών. Από τη ρύθμιση αυτή μένουν εκτός περίπου 2.000 συμβασιούχοι πυροσβέστες από 5.380 που είναι συνολικά, λόγω της μη κατοχής απολυτηρίου Λυκείου ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου πρόσληψης. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι επικουρικές, ενώ το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκριθούν περίπου 5.300 προσλήψεις συμβασιούχων για πέντε μήνες προκειμένου να καλύψουν τις φετινές ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου. Οσοι προσληφθούν με αυτήν την προκήρυξη θα πιάσουν δουλειά το 2012.
Σχετικά με τα κριτήρια των προσλήψεων, αυτές θα γίνονται με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ η σχετική διαδικασία θα διενεργείται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία θα μετέχει και εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης θα έχουν σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, με δυνατότητα ανανέωσης ή και ένταξης στο μόνιμο προσωπικό. Μεταξύ των βασικών προσόντων θα είναι για ορισμένες κατηγορίες και η κατοχή αδειών οδήγησης. Επιπλέον, μόρια προβλέπονται εξάλλου για όσους διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας, είναι πτυχιούχοι προγραμματιστές ή μηχανικοί Η/Υ δημόσιων σχολών επιπέδου σχολής ΙΕΚ και άνω, καθώς και εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις θα κληθούν από το Πυροσβεστικό Σώμα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά διορισμού, ώστε να προχωρήσει η κατάταξή τους ως πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απλοί πολίτες αλλά και εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι θα καταλάβουν την πλειονότητα των θέσεων. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον μήνα, ενώ για να διευκολυνθούν όλοι στη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους αποφοιτήσουν φέτος από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας να καταθέσουν και εκείνοι τα χαρτιά τους, η λήξη υποβολής των δικαιολογητικών θα οριστεί μέχρι τις 10 Ιουνίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα εκδοθούν το προσεχές φθινόπωρο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης του εξαμήνου απασχόλησης των εποχικών της αντιπυρικής περιόδου 2011. Από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δίμηνη προβλεπόμενη εκπαίδευση για τους επιτυχόντες στην προκήρυξη εποχικούς δασοπυροσβέστες και από 1/1/2012 θα αναλάβουν υπηρεσία ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως
εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού, ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τους υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των εποχικών πυροσβεστών ισχύουν τα ίδια κριτήρια, πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών.
Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψηφίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας». Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.


Τα νέα όρια ηλικίας
Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από συμβασιούχους πυροσβέστες, από εθελοντές πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες, ηλικίας έως και 29 ετών. Το 60% των περίπου 500 θέσεων της τελευταίας κατηγορίας καλύπτεται από υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' Κατηγορίας και άνω.
Σε ό,τι αφορά τους εποχικούς πυροσβέστες θα καταλάβουν περί τις 3.500 θέσεις και θα είναι Ελληνες πολίτες που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έχουν εργαστεί σε ορισμένες από τις αντιπυρικές περιόδους από το 2000 έως και το 2010. Ειδικά αυξημένα όρια προβλέπονται για όσους εποχικούς πυροσβέστες έχουν εργαστεί σε πολλές από τις αντιπυρικές περιόδους της τελευταίας δεκαετίας.

Προτείνουμε τα βιβλία Τests Προσωπικότητας και Matrix Τests για τη σωστή προετοιμασία σας !