Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Ξεκινά ο διαγωνισμός για 4000 πυροσβέστες, αιτήσεις από 5 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου


Ξεκινά ο διαγωνισμός για 600+3.400 πυροσβέστες
Την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη 4.000 θέσεων πυροσβεστών πενταετούς θητείας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
Οι ενδιαφερόμενοι προετοιμάζονται εντατικά, τόσο για την υποβολή των αιτήσεών τους στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής σε 21 πόλεις όσο και για τα αγωνίσματα που θα είναι η τελευταία δοκιμασία που θα κρίνει την πρόσληψη όσων περάσουν στις προηγούμενες.
Προς το παρόν η προσοχή όλων συγκεντρώνεται στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, που είναι απαραίτητο να υποβληθούν μαζί με την αίτηση.
Η μάχη κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα δοθεί με βάση τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης. Στον διαγωνισμό αυτό δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις.
Αλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο διαγωνισμός αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:
Το επάγγελμα του πυροσβέστη τραβά το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην Πυροσβεστική
Το επάγγελμα του πυροσβέστη τραβά το ενδιαφέρον χιλιάδων νέων οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην Πυροσβεστική
 • Τις 600 θέσεις θα διεκδικήσουν άνδρες και γυναίκες που είναι απόφοιτοι Λυκείου, έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος, έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1.70 και οι γυναίκες 1.65.
Και σε αυτή, όμως, την κατηγορία υπάρχει υποδιαίρεση. Το 60% των 600 θέσεων, δηλαδή 360, θα καταλάβουν όσοι έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας και άνω. Το 40%, δηλαδή 240 θέσεις, θα καταλάβουν υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης Γ'.
 • Η δεύτερη κατηγορία που θα καλύψει τις 3.400 θέσεις είναι οι εποχικοί πυροσβέστες. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Γυμνασίου και η ηλικία που ζητείται γι' αυτούς είναι μέχρι 45 ετών, εκτός από μια περίπτωση που λόγω μεγάλης προϋπηρεσίας αυξάνεται ως το 56ο έτος.
Πάντως, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε κάθε μία από τις καθορισμένες Υπηρεσίες ορίζεται από τον Διοικητή επιτροπή από υπηρετούντες υπαλλήλους με έργο την παραλαβή των δικαιολογητικών.
Οι επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδουν στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να το συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχουν τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
γ. Μετρούν το ανάστημα μόνο στην περίπτωση των υποψηφίων ιδιωτών και συντάσσουν σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης υποψήφιος αμφισβητεί το βεβαιωθέν ανάστημα, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Υπηρεσία αίτηση συμμετοχής, αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Στη συνέχεια, η αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης, με μέριμνα και ευθύνη του τελευταίου διενεργείται νέα αναστημομέτρηση για την άρση της αμφισβήτησης.
Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:
 • Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων
 • Υγειονομικές εξετάσεις, από τις οποίες όσοι κριθούν κατάλληλοι για την Πυροσβεστική δεν συνεχίζουν και επανεξέταση δεν προβλέπεται.
 • Ψυχοτεχνικά τεστ για τους υποψηφίους της πρώτης κατηγορίας.
 • Αθλητικές δοκιμασίες για την πρώτη κατηγορία.
Οι διευθύνσεις για υποβολή αιτήσεων
 • Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
 • Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
 • Κομοτηνή εντός βιομηχανικής περιοχής)
 • Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
 • Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
 • Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)
 • Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
 • Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
 • Λαμία (οδός Νέτσου 4)
 • Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
 • Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης -Θερμής περιοχή Καρά - Τεπέ)
 • Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
 • Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
 • Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
 • Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
 • Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
 • Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
 • Κως (οδός Ολυμπίας 3 - Λάμπη)
 • Ζακύνθος (οδός Αεροδρομίου)
 • Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
 • Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)
Υποψήφιοι για τις 3.400 θέσεις
Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται Ελληνες πολίτες με την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
α) Ελληνες πολίτες που είχαν την ιδιότητα πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και
β) Ελληνες πολίτες που είχαν την ίδια ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέρα από τις προαναφερόμενες.
Προσόντα για τις 600 θέσεις
Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν τις 600 θέσεις που έχουν οριστεί για πολίτες, με εποχικούς πυροσβέστες, πρέπει:
 • Να είναι Eλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι και το έτος 1992.
 • Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο, οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
 • Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1. Οσοι υπηρέτησαν στις Ενοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική Φρουρά ή ως έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.
 • Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ.
 • Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
Τα πρόσθετα δικαιολογητικά, ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων
Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση:
1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι:
α) έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή
γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας "Ειδικός Δασικής Προστασίας".
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ' και άνω.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.
7. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
8. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, τον δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και τον δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.
9. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία φαίνονται κατ' έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.
10. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.
11. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να φαίνεται α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.
Τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία
Oλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ταξινομημένα ως εξής:
Α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:
 • Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
 • Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ, αλλιώς η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι
- Eχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα,
- Τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή,
- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα πρόσληψης,
- Για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι1, δεν υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις, και
- Συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.
B. Μόνο για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες:
 • Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνεται ότι
- Είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή
- Είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
 • Ειδικότερα για όσους έχουν ηλικία άνω των 45 ετών, και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους παρέχεται, κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας από αρμόδια, ειδική για τον σκοπό αυτό, Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

10 κρίσιμες απαντήσεις σε υποψήφιους ειδικούς φρουρούς


10 κρίσιμες απαντήσεις σε υποψήφιους ειδικούς φρουρούς
Στα αστυνομικά τμήματα προσφεύγουν από την περασμένη εβδομάδα χιλιάδες υποψήφιοι ειδικοί φρουροί για να παραλάβουν από τον αξιωματικό που έχει οριστεί την αίτηση, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τις 1.200 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αναμένεται να διεκδικήσουν πολλαπλάσιοι υποψήφιοι κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, που αφορά την κατάταξή τους, ανάλογα με τα μόρια από τα βαθμολογούμενα προσόντα.
Η κίνηση στα αρμόδια γραφεία των αστυνομικών τμημάτων ήταν την περασμένη εβδομάδα μεγάλη, από την πρώτη ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αναμένεται να αυξάνεται καθημερινά τις δύο εβδομάδες που απομένουν μέχρι τη λήξη της, τη μεθεπόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
Το "Εθνος - Εργασία" κατήρτισε έναν χρήσιμο οδηγό για τους υποψήφιους ειδικούς φρουρούς, επισημαίνοντας τα κρίσιμα σημεία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και ειδικότερα τη συμπλήρωση της αίτησης.
1 Ποιες κατηγορίες υποψηφίων αφορούν οι 1.200 θέσεις;
Οι θέσεις κατανέμονται σε δύο κατηγορίες. Οι 960 θα καλυφθούν από υποψηφίους με απολυτήριο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση αυτούς των ΤΕΕ Α' κύκλου, ΤΕΣ ΕΠΑΣ και των σχολών ΟΑΕΔ. Οι 240 θέσεις αφορούν υποψηφίους με απολυτήριο ΕΠΛ κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, με πτυχίο ΤΕΛ, ΤΕΕ β' κύκλου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολών ΟΑΕΔ, Ναυτικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Προσοχή: Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία συμπληρώνει στην αίτηση τον κωδικό 1 και η δεύτερη τον κωδικό 2. Αλλωστε, όσες θέσεις δεν καλυφθούν από μία κατηγορία θα δοθούν στην άλλη.
2 Πέρα από τον τίτλο σπουδών, τι άλλα τυπικά προσόντα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος;
Ηλικία όχι πάνω από 28 ετών. Να έχει δηλαδή γεννηθεί μετά την 1-1-1983. Να έχει υγεία και άρτια σωματική διάπλαση. Ανάστημα τουλάχιστον 1.70 χωρίς υποδήματα. Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες.
Ποιοι δεν μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό
3 Ποιοι αποκλείονται εξαρχής από τον διαγωνισμό;
Οσο και αν ακούγεται παράξενο, αποκλείονται όσοι έχουν τατουάζ στο σώμα τους. Επίσης, αποκλείονται όσοι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή με απόφαση δικαστηρίου.
Αυτονόητο είναι ότι αποκλείονται όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή τελούν σε δικαστική συμπαράσταση ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
Προσοχή: Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
4 Οσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό;
Δυστυχώς όχι, ακόμα και αυτοί που θα απολυθούν την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
5 Μπορεί να στείλει κάποιος ταχυδρομικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά του;
Οχι. Πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, να συμπληρώσει ιδιοχείρως την αίτηση να την υποβάλει μαζί με τα δικαιολογητικά.
Τα δώδεκα έγγραφα που θα μπουν στον φάκελο
6 Ποια έγγραφα πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του ο υποψήφιος και να υποβάλει;
Εξαρτάται και από τα πρόσθετα προσόντα. Ο φάκελός του συμπληρώνεται με 12 το ανώτερο έγγραφα τα οποία ο αρμόδιος αξιωματικός ταξινομεί με την εξής σειρά:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί κατοχής προσόντων και προϋποθέσεων.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο ή Πτυχίο Λυκείου).
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου ξένης γλώσσας (και β' ξένης γλώσσας).
6. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α' (Εφεδροι Αξ/κοί, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά, Ε.Π.Υ. και ΕΠ.ΟΠ.)
7. Επικυρωμένο φωτ/φο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τριτεκνία) και λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση.
9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για όσους υποψήφιους-ες έχουν παιδιά.
10.Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Α.Σ.Π.Ε.
11. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 των τέκνων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
12.Πτυχίο Δημοσίου ΙΕΚ "Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας".
7 Τι άλλες διαδικασίες θα γίνουν στο αστυνομικό τμήμα κατά την υποβολή της αίτησης;
Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος ή άλλος αξιωματικός που ορίζεται για την παραλαβή των δικαιολογητικών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιοχείρως και να την προσκομίσουν με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι υποψήφιοι.
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης. Η μέτρηση θα ξαναγίνει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού για να αποκλειστεί τυχόν πλημμέλεια.
δ. Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό του κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις προϋποθέσεις.
8 Ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης και πώς βαθμολογούνται;
Πρώτα απ' όλα μετράει ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου λυκείου ή ΤΕΕ (Β' κύκλου) ή απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή πτυχίου ΕΠΑΛ. Σ' αυτόν προστίθενται:
Από στρατιωτική θητεία: Μία μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ενοπλες Δυνάμεις. Πέντε μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά. Πέντε μονάδες στον υποψήφιο που υπηρέτησε ως Εφεδρος Αξιωματικός. Πέντε μονάδες για τις Ειδικές Δυνάμεις. Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ως ΕΠ.ΟΠ. σε Ειδικές Δυνάμεις λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε Ειδικές Δυνάμεις.
Ξένη γλώσσα: Τρεις μονάδες για άριστη γνώση, δύο μονάδες για πολύ καλή γνώση και μία μονάδα για καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Επιπλέον μία μονάδα δίνεται στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
ΙΕΚ: Δύο μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας".
Οδήγηση: Μία μονάδα για την άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και τρεις μονάδες για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Μία μονάδα για άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας και δύο μονάδες για άδεια κατηγορίας Γ' ή Δ' ή Ε'.
ΕΛ.ΑΣ.: Δέκα μονάδες δίνονται στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
Οικογενειακή κατάσταση: Εξι μονάδες παίρνει ο υποψήφιος που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις μονάδες γονέας τριών τέκνων, τρεις μονάδες υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο μονάδες υποψήφιος που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
Το ΑΣΕΠ
9 Εμπλέκεται το ΑΣΕΠ στη διαδικασία του διαγωνισμού και πώς;
Η επιτροπή που κάνει τη βαθμολόγηση των κριτηρίων πρόσληψης και συντάσσει τον αρχικό κατάλογο επιτυχόντων αποτελείται από έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και έναν Διευθυντή της Διεύθυνσης των κλάδων του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
Επιπλέον το ΑΣΕΠ εξετάζει τις τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, συγκροτώντας ειδική τριμελή επιτροπή.
10 Πώς γίνεται η διαδικασία της ένστασης;
Οι πίνακες των επιτυχόντων περιλαμβάνουν αναλυτικά τις βαθμολογίες ανά κριτήριο και τη γενική βαθμολογία και αναρτώνται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ενστάσεων μέσα σε 10 ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Το παράβολο για να ληφθεί υπόψη η ένσταση και να εξεταστεί είναι απαραίτητο και είναι τσουχτερό. Εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο και κοστίζει 50 ευρώ.
ΤΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
1. Σταθείτε στο ύψος σας
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος να έχει ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ.. Για όσους βρίσκονται στο όριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το ύψος του ανθρώπου, μετά τις πρωινές ώρες μπορεί να εμφανίσει κάποια μικρή μείωση και λίγα χιλιοστά κατά τη μέτρηση από τον αξιωματικό του αστυνομικού τμήματος κατά το μεσημέρι μπορεί να κοστίσουν τον αποκλεισμό για όποιον είναι στο όριο.
Γι' αυτό έχει προβλεφθεί το δικαίωμα στον υποψήφιο να αμφισβητήσει το ύψος που βεβαιώθηκε από τον αξιωματικό αν είναι λίγο πιο κάτω από το 1,70 μ.
Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει την ίδια μέρα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Ετσι η αστυνομική διεύθυνση συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιωματικών, η οποία διενεργεί επανειλημμένες μετρήσεις του σωματικού ύψους σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές ημέρες και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν υφίσταται μείωση.
Ας σημειωθεί ότι νέα μέτρηση του ύψους όλων των επιτυχόντων θα γίνει από την Αθλητική Επιτροπή για να αποκλειστεί ενδεχόμενη εύνοια κάποιου... κοντού!
2. Κερδίστε μόρια
Το ποιος θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού αποτελεί έναν γρίφο, που θα το λύσουν μόνο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της αστυνομίας. Κριτήριο βαρύτητας, βεβαίως, είναι ο βαθμός του τίτλου σπουδών που διαθέτει ο υποψήφιος.
Πάνω σε αυτόν χτίζεται η επιτυχία, καθώς προστίθενται βαθμοί από τα πρόσθετα προσόντα, οι οποίοι στην ιδανική περίπτωση μπορούν να φτάσουν τους 19 βαθμούς, να διπλασιάσουν, δηλαδή, ένα άριστα του βασικού τίτλου σπουδών.
Βεβαίως, ισχυρό προβάδισμα θα έχουν και δικαίως τα παιδιά των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, αφού παίρνουν επιπλέον 10 μονάδες.
Η στρατιωτική θητεία (ΕΠΟΠ, έφεδροι αξιωματικοί, Προεδρική Φρουρά, Ειδικές Δυνάμεις) δίνει 1-6 μονάδες. Η γλωσσομάθεια 1-4 μονάδες. Η ειδικότητα ΙΕΚ Υπηρεσιών Ασφάλειας 2 μονάδες. Η άδεια οδήγησης 1-3, με ανώτερη βαθμολογία στη μοτοσικλέτα. Η οικογενειακή κατάσταση έως 6 μονάδες, όποιος ή όποια απέκτησε έως τα 28 του πάνω από 4 παιδιά.
3. Ετοιμοι για αγώνα
Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα περάσουν 1.248 υποψήφιοι που προηγούνται στη βαθμολογία στην Α' κατηγορία και 248 που προηγούνται στη Β' κατηγορία.
Ο διορισμός τους θα κριθεί σταδιακά από τις υγειονομικές εξετάσεις και τις ψυχομετρικές - αθλητικές δοκιμασίες. Αν υποθέσουμε ότι η κατάσταση της υγείας του καθενός είναι δεδομένη και ο κάθε υποψήφιος είναι σε φυσιολογικά όρια και έχει κρατήσει το παιδικό βιβλιάριο εμβολίων, τότε περνάει από την Ψυχομετρική Επιτροπή, όπου η δυσκολία είναι μεγαλύτερη αφού γίνεται τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη.
Οσοι περάσουν και από εκεί θα βρουν μπροστά τους τα αγωνίσματα, που θα κρίνουν τελικά την πρόσληψη ή όχι. Στο τέλος, δηλαδή, όλα θα εξαρτηθούν από τη σωματική δύναμη και τη φυσική κατάσταση του καθενός.

ΕΘΝΟΣ 23/8

Ξεκινά ο διαγωνισμός για 4000 πυροσβέστες


Ξεκινά ο διαγωνισμός για 4.000 πυροσβέστες
Εντατικά προετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής, που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. Απόφοιτοι λυκείου, με ή χωρίς επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, αλλά και όσοι έχουν διατελέσει εποχικοί πυροσβέστες σε κάποιες αντιπυρικές περιόδους έχουν επιδοθεί στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα υποβάλουν, μαζί με την αίτησή τους, αυτοπροσώπως στις 21 υπηρεσίες της Πυροσβεστικής ανά τη χώρα, όπως ορίζει η προκήρυξη. Το "Εθνος - Εργασία" δίνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τα προσόντα των υποψηφίων, τις διευθύνσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και τα στάδια του διαγωνισμού. Ο ανταγωνισμός αναμένεται μεγάλος, κυρίως για τις 600 θέσεις που θα καλυφθούν από μη εποχικούς πυροσβέστες.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

180 προσλήψεις υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα


Πρόκειται για 180 νέες θέσεις υπαξιωματικών. Από τον συνολικό αριθμό των θέσεων οι 84 θα διατεθούν σε πτυχιούχους Ιδρυμάτων ανώτατης Εκπαίδευσης ή Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και 42 σε κατόχους απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα προσόντα:
-  Να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.
-  Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.
-  Να έχουν ύψος 1,70μ. οι άνδρες και 1,60μ οι γυναίκες
-  Να έχουν, τουλάχιστον, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει:
- Αίτηση συμμετοχής
- Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, καθώς και ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ευεργετική διάταξη και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ευεργετήματος.
- Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
- Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ευεργετικές διατάξεις εφόσον δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού ευεργετήματος υποβάλουν απαραιτήτως και τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση και ο καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τον «συντελεστή 1000» και ελέγχεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
Στις μονάδες αυτές, προστίθενται 1000 μόρια για όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα 700 μόρια για κάθε μία εξ αυτών.
Σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας προστίθενται 500 μόρια. Όσοι κατέχουν τίτλους σπουδών που αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, λαμβάνουν επιπρόσθετα 300 μόρια για κάθε μία εξ αυτών. Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.
Όσοι είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ ή Β΄ Τάξεως προέλευσης ΑΕΝ ή πρώην ΑΔΣΕΝ λαμβάνουν επιπλέον 1000 μόρια ή 800 μόρια αντίστοιχα.
 Σε όσους υπηρέτησαν ως Έφεδροι Αξιωματικοί – Ανθυπασπιστές ή Αρχιλοχίες – Επιλοχίες - Λοχίες ή ως Δεκανείς και στους αντίστοιχους  βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, προστίθεται επιπλέον αριθμός μορίων ως εξής:
Έφεδροι Αξιωματικοί - Ανθυπασπιστές: 1000 μόρια
Αρχιλοχίες – Επιλοχίες – Λοχίες: 800 μόρια
Δεκανείς: 500 μόρια.
Όσοι από τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι και κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ,  λαμβάνουν επιπλέον 1000 μόρια.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως από τις 5 Αυγούστου έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, είτε στην σχολή Λιμενοφυλάκων, είτε στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4191546

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/7/2011

340 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα


Τις δυο πρώτες προκηρύξεις για την πρόσληψη 340 Λιμενοφυλάκων και Αξιωματικών εξέδωσε ο αρχηγός του Λιμενικού σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κ. Κωνσταντίνος Σούλης.
Με την πρώτη προκήρυξη θα προσληφθούν 280 δόκιμοι Λιμενοφύλακες (άνδρες-γυναίκες) και με την δεύτερη 60 Σημαιοφόροι.
Από τον συνολικό ,αριθμό των 280 Λιμενοφυλάκων, 90 θα είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  8 μουσικοί, 28 Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, 126 ιδιώτες που απέκτησαν διάφορες ειδικότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις (καταδρομείς, υποβρύχιοι καταστροφείς) και 28 θα είναι ιδιώτες που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για την διάσωση ατόμων στην θάλασσα ή την στεριά.
Ο διαγωνισμός για τους 280 θέσεις θέτει δυο σοβαρές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων. Η πρώτη αφορά τα όρια ηλικίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικία τους και όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως επαγγελματίες το 29ο.
Η δεύτερη αφορά το ανάστημα. Ορίζεται ως ελάχιστο ύψος το1,70 μ για τους άνδρες και το 1,60 για τις γυναίκες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν απαραίτητα χειρισμό Η/Υ σε βασικό επίπεδο, αλλά και να έχουν καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας ( Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά).Η κατάθεση δικαιολογητικών από την 05-08-2011 μέχρι και την 09-09-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στα Κεντρικά Λιμεναρχεία (πλην Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά), Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία και στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου & Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς).

Με την δεύτερη προκήρυξη θα προσληφθούν 60 δόκιμοι Σημαιοφόροι. Η πλήρωση αυτών των  θέσεων θα γίνει από Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών, Διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Διπλωματούχους Πλοίαρχους και Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι και την 05-08-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, τμήμα Α΄ Προγραμματισμού (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/7/2011

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Νέα κριτήρια πρόσληψης για 1200 ειδικούς φρουρούς


Νέα κριτήρια πρόσληψης για 1.200 ειδικούς φρουρούς

Νέα κριτήρια και ειδική πριμοδότηση για όσους έχουν προϋπηρεσία στις Ενοπλες Δυνάμεις ως Επαγγελματίες Οπλίτες ή έχουν υπηρετήσει στην Προεδρική Φρουρά, θεσπίζει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Οι αλλαγές αυτές στα κριτήρια πρόσληψης και στις προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι αναγκαίες, προκειμένου να βγει "στον αέρα" η προκήρυξη πρόσληψης 1.200 Ειδικών Φρουρών με πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την πρόσληψή τους στην ΕΛ.ΑΣ. με βάση τον γενικό βαθμό απολυτηρίου λυκείου, τη γνώση ξένης γλώσσας, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, την κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου και την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας".ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
4.000 θέσεις 5ετούς θητείας
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του Πυροσβεστικού Σώματος. Τις 3.400 θέσεις θα καταλάβουν εποχικοί πυροσβέστες και τις υπόλοιπες 600 θα διεκδικήσουν ιδιώτες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 5 και θα διαρκέσει έως τις 23 Σεπτεμβρίου.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Αιτήσεις για 550 μονίμους
Με 280 δόκιμους λιμενοφύλακες και 180 δόκιμους υπαξιωματικούς θα ενισχυθεί το ΛΣ. Τελευταίες ημέρες για την προκήρυξη των 60 σημαιοφόρων. "Ερχονται" άλλες τρεις προκηρύξεις για αξιωματικούς Οικονομικού, Τεχνικού και Νομικών.

ΕΘΝΟΣ 2/8/2011

Προαγωγές για οπλίτες μακράς θητείας


Τη βαθμολογική εξέλιξη των 18.000 εθελοντών μακράς θητείας μέχρι τον βαθμό του υπολογαχού προανανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς ο Π. Μπεγλίτης, απαντώντας χθες το βράδυ σε σχετική ερώτηση της βουλευτή κ. Γιαννακοπούλου στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του "Εθνους", το θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των εθελοντών μακράς θητείας πέραν του βαθμού του ανθυπασπιστού, που ισχύει μέχρι σήμερα, έχει μελετήσει εκτενώς ο υπουργός Εθνικής Αμυνας μαζί με τους αρχηγούς των Επιτελείων.
Ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας είναι ουσιαστικά η πρώτη συστηματική προσπάθεια επαγγελματικού στρατού, που συμπληρώνει ήδη 25 χρόνια ζωής. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας αποτέλεσαν την εξέλιξη του θεσμού των Ε.Π.Υ. (Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας), που ήταν η συνέχεια των Ο.Π.Υ. (Οπλιτών Πενταετούς Υπηρεσίας). Σύμφωνα με τον Ν. 1848/89 (άρθρο 13 παράγραφο 4) και του Π.Δ. 21/91 στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν όσοι από τους Ε.Π.Υ. κατέθεσαν σχετική αίτηση πριν από τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους.
Οι προσλήψεις τους ξεκίνησαν το 1985 και τερματίστηκαν το έτος 2000 (κατάργηση τροφοδότη θεσμού των Ε.Π.Υ., Ν. 2936/2001).
Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας υπηρετούν μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπασπιστή και μισθολογικά μέχρι το 1/2 της διαφοράς του Β.Μ. συνταγματάρχη-αντισυνταγματάρχη.
Προαγωγές για οπλίτες μακράς θητείας
Η βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας, συγκρινόμενη με την εξέλιξη των άλλων κατηγοριών υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών, υστερεί σημαντικά καθώς:
 • Οι εθελόντριες γυναίκες που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του Ν. 705/77 (άρθρο 7 παρ. 1) εξελίσσονται όπως οι άνδρες εθελοντές ομοιόβαθμοί τους, εξελισσόμενες μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με την τροποποίηση του χρόνου προαγωγών του Ν. 3257/2004 (άρθρο 13).
 • Οι εθελοντές που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. 445/74, μετά τη μονιμοποίησή τους, εντάσσονται στην επετηρίδα μονίμων υπαξιωματικών μετά τους υπηρετούντες και εξελίσσονται όπως οι ομοιόβαθμοί τους σύμφωνα με το Ν.Δ. 445/74 (άρθρο 5 παρ. 9), φτάνοντας μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Εκτός, όμως, όσων αναφέρθηκαν και ενώ ήταν σε ισχύ ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας με τις συνδυασμένες διατάξεις των Ν. 1848/89 (άρθρο 13 παρ. 4-5) και του Π.Δ. 21/4-2-1991 προσλήφθηκαν υπαξιωματικοί (έτη 1985-1990) που δεν εντάχθηκαν στην κατηγορία των Ε.Μ.Θ. και ακολουθούν βαθμολογική εξέλιξη μέχρι του βαθμού του αντισυνταγματάρχη .
Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας που προσελήφθησαν με τον Ν. 1513/1985 στις Ενοπλες Δυνάμεις, αν και αποτελούν μεγάλο τμήμα του στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα (συνταξιοδοτικά-εξέλιξης) που παρέμεναν ανεπίλυτα, χωρίς μέχρι σήμερα να είχε διαφανεί να υπάρχει βούληση επίλυσής των.
Διαχρονικά οι στρατιωτικές ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων στάθηκαν απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να διατηρείται η άνιση μεταχείριση προσωπικού που έχει κοινά χαρακτηριστικά και προέλευση.
Επειδή ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια σειρά δικαιώματα-προνόμια και επειδή εσφαλμένα εξακολουθεί να θεωρείται πως ο βαθμός αποτελεί πάγιο κριτήριο επιπέδου, ποιότητας σκέψης και ικανοτήτων, το προσωπικό της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας συνέχιζε να περιθωριοποιείται, γεγονός που τελικά απέβαινε σε βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΘΝΟΣ 2/8/2011