Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Προκηρύξεις Πυροσβεστικής 2011

Προσλήψειςστην Πυροσβεστική για 725 + 50

Δύο νέοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πυροσβεστικό Σώμα και αφορούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης για πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους Λυκείου. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην κατάταξη 725 Δόκιμων Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, σε οκτώ ειδικότητες, και η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 9 Ιανουαρίου. Από το σύνολο των θέσεων οι 578 αφορούν κατόχους απολυτηρίου Λυκείου (για 375 από αυτούς απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης), ενώ υπάρχουν και 75 θέσεις για πτυχιούχους Νομικούς, Οικονομολόγους, Μηχανικούς και Δασολόγους.
Μάχη στην Πυροσβεστική για 725 + 50 προσλήψεις
Πολύτιμα μόρια εξασφαλίζουν τόσο οι εθελοντές όσο και οι εποχικοί πυροσβέστες, ενώ έξτρα πριμοδότηση έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, οι επαγγελματίες οδηγοί, όσοι υποψήφιοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά, καθώς και οι γνωρίζοντες ξένη γλώσσα και Η/Υ.
Στο μεταξύ, έως τις 30 Δεκεμβρίου υποβάλλονται αιτήσεις από τους υποψηφίους για τις 50 θέσεις Αξιωματικών στην Πυροσβεστική. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι έως 30 ετών, ενώ η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών δίνει ισχυρό προβάδισμα στους κατόχους τους.