Τα βιβλία των εκδόσεων μας

Tests Προσωπικότητας
Ένα βιβλίο που ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις. Διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα. Είναι το βιβλίο που περιέχει όλα τα tests προσωπικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών, της Αστυνομίας, των ειδικών φρουρών, της πυροσβεστικής και της Δημοτικής Αστυνομίας. Περιέχει Tests με τα οποία ελέγχεται η προσαρμοστικότητα, η υπομονή, η επιμονή, η ηγετική ικανότητα κ.λ.π. ενός ατόμου. Βιβλίο απαραίτητο για όλους τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών. Περιλαμβάνει επίσης και τα Tests προσωπικότητας της Σχολής Ικάρων ( τμήμα ιπταμένων ). Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει ειδικά Tests ετοιμότητας, κριτικά Tests πολλά από τα οποία έχουν δοθεί στις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών - ΕΛ.ΑΣ.ΕΠ.ΟΠ κ.λ.π.


Μatrix tests
Ένα βιβλίο μοναδικό στο είδος του, κατάλληλο και για ειδικές εξετάσεις τραπεζών, ΕΥΠ, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, πιλότων και όλων των Στρατιωτικών Σχολών. Περιέχει και μεγάλο πλήθος από I.Q. tests.
Είναι το μοναδικό βιβλίο στον ελληνικό χώρο και περιέχει αναλυτική μεθοδολογία για τον τρόπο σκέψης και αυτενέργειας του εξεταζόμενου.Περιλαμβάνει Tests παρατηρητικότητας, Tests αναλυτικής ικανότητας, Tests ελέγχου της κριτικής ικανότητας, Tests χωροαντιληπτικής ικανότητας, Tests σύνθεσης σχημάτων κ.λ.π. Είναι τα Tests στα οποία εξετάζονται κυρίως υποψήφιοι Ιδιωτικών Τραπεζών, Στρατιωτικών Σχολών και Οργανισμών.Tests Στρατιωτικών Σχολών
Ένα βιβλίο διαχρονικό. Ανανεώνεται κάθε χρόνο και είναι το μόνο που περιέχει όλα τα δοθέντα θέματα τα είκοσι τελευταία χρόνια. Είναι απαραίτητο για τους υποψηφίους όλων των Στρατιωτικών Σχολών και ΕΛ.ΑΣ.
Όλοι οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές και την Αστυνομία που μετέχουν στις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις Προκαταρτικές Εξετάσεις (Αθλητικές, Ψυχομετρικές, Υγειονομικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το βιβλίο είναι απαραίτητο για τους υποψηφίους, περιλαμβάνει matrix tests, γλωσσικά τέστς και τέστς συλλογισμών, αριθμητικά και αλφαβητικά τέστς, τέστς συνειρμού λέξεων, ειδικά τέστς της σχολής Ικάρων, θέματα ατομικής και ομαδικής συνέντευξης, κριτικά τέστς και τέστς ετοιμότητας καθώς και θέματα που δόθηκαν στις εξετάσεις με τις απαντήσεις τους,Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 1
Το βιβλίο αναφέρεται στα εξεταστέα θέματα γενικών γνώσεων και χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει Tests γενικών γνώσεων τα οποία έχουν ταξινομηθεί κατά τομέα επιστήμης. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει πολυθεματικά Tests γενικών γνώσεων καθώς και θέματα που δόθηκαν σε εξετάσεις. Το τρίτο μέρος περιέχει ένα Test γνώσεων και δεξιοτήτων πλήρες σύμφωνα με το πνεύμα εξετάσεων του ΑΣΕΠ.Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 2
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μεθοδολογία προβλημάτων που έχουν ταξινομηθεί κατά κατηγορίες, με πλήθος λυμένων πρωτότυπων προβλημάτων.
Το δεύτερο μέρος περιέχει ειδικά αριθμητικά Tests που απαιτούν ειδικό τρόπο σκέψης.Τέλος το τρίτο μέρος περιέχει αριθμητικά προβλήματα που δόθηκαν στις εξετάσεις.


Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 3
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει Tests μελέτης στατιστικών πινάκων και διαγραμμάτων που δίνονται πάντοτε στις εξετάσεις. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει Tests κριτικής και αναλυτικής ικανότητας που θεωρούνται από τα πιο σημαντικά. Τα Tests αυτά έχουν χωριστεί ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα Tests κατανόησης κειμένου και τα Tests συμπλήρωσης κενού που θεωρούνται επίσης σημαντικά. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένα πολυθεματικό Test λυμένο που δόθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.

 
   Tests Δεξιοτήτων ΑΣΕΠ 4
Περιέχει μεγάλο πλήθος όλων των ποικιλιών Tests σε μορφή άσκησης. Tests Δεξιοτήτων για Μαθητές του Ενιαίου Λυκείου
 Το βιβλίο αναφέρεται κυρίως στην μεθοδολογία και περιλαμβάνει Γλωσσικά Tests, Tests διαγραμμάτων, αριθμητικά Tests, μηχανικά Tests, Tests γενικής παιδείας καθώς και μερικά Ι.Q Tests